maanantai 10. joulukuuta 2012

Täplää - More spots


Piilosilmukoilla virkatut lapaset, lasten koko. Ohje alempana.
Mittens crocheted in slip stitches, children's size. Instructions in English at the bottom of the page.

Piilosilmukoilla virkatut lapaset
Mittens, Slip Stitch Crochet

Sekä valkoinen että ruskea lanka ovat Villa Laurilan 4-säikeistä hahtuvalankaa, 285 tex x 4, 100 % suomenlammasvillaa. Lankaa kului yhteensä 120 g, ruskeaa hieman enemmän kuin valkoista. Kahdella värillä virkatut lapaset ovat todella paksut ja lämpimät nurjalla kulkevien lankajuoksujen vuoksi.

Hyvin yksinkertainen lapasen perusmalli, ei peukalokiilaa. Kuvan lapanen mahtuu noin 10-11-vuotiaalle. Käytin 4,0 mm koukkua ja virkkasin löysiä silmukoita.

Kuvio on jaollinen kuudella (3 valkoista silmukkaa ja 3 ruskeaa). Kuvan lapaset on virkattu 36 silmukalla, ja  aikuisen kokoon saman paksuisella langalla tarvitset 42 silmukkaa. Ohuempaa lankaa käyttäessäsi voit joutua virkkaamaan esim. 48 tai 54 silmukkaa.

Virkkaa 36 ketjusilmukkaa ja yhdistä ne renkaaksi piilosilmukalla. Virkkaa piilosilmukoita (eli kiinteitä ketjusilmukoita) 5 kerrosta niin, että virkkaat uudet silmukat edellisen kerroksen silmukoiden takareunasta.  Lapasensuuhun kannattaa tehdä parin sentin reunus tällä tavoin, jotta suu ei lähde rullautumaan vaan pysyy suorana. Ensimmäistä kerrosta virkatessa voit vaihtoehtoisesti poimia ketjusilmukkaketjun takaa sen 'pampulan' (camel hump). Tällöin aloituskerroksen reunasta tulee hieman erinäköinen (lettimäinen).

Reunuksen jälkeen jatka virkkaamista piilosilmukoilla niin, että virkkaat uudet silmukat edellisen kerroksen silmukoiden etureunasta. Pyri virkkaamaan silmukoista nyt löysempiä. Etureunasta virkatut silmukat nimittäin tahtovat kiristyä liikaa, ja työ helposti kapenee. Aloita kuvion virkkaaminen, ja virkkaa 11 krs (tai haluamasi pituus).

Kuvio: Kolme silmukkaa valkoisella, kolme ruskealla jne. Toisella kerroksella jatka samalla tavalla, eli valkoisten silmukoiden kohtaan virkkaat valkoista ja ruskeisiin ruskeita. Virkkaa tällä tavalla kolme kerrosta (kuvio on 3x3). Neljännelle kerrokselle siirtyessäsi virkkaa valkoisiin silmukoihin ruskeita. Huom. kuvion vaihtuessa (aina 3 krs:n jälkeen) joudut kerroksen vaihtumiskohdassa virkkaamaan samalla värillä 6 silmukkaa peräjälkeen (sido pitkä lankajuoksu nurjalla).

xxx ooo xxx ooo
ooo xxx ooo xxx
ooo xxx ooo xxx
ooo xxx ooo xxx
xxx ooo xxx ooo
xxx ooo xxx ooo
xxx ooo xxx ooo  <--

Kun olet virkannut kuviota 11 krs (tai haluamasi pituuden), jätä aukko peukalolle. Huom. Koska kerroksen vaihtumiskohdassa kuvio hieman poikkeaa, ja kerroksen vaihtumiskohta liukuu kerros kerrokselta vasemmalle yläviistoon, jätä kerroksen vaihtumiskohta kämmenpuolelle. Oikean käden lapasessa aloituslangapää peukalon puoleiseen reunaan, ja vasemman käden lapasessa aloituslanganpää pikkusormen puoleiseen reunaan.

Peukaloaukkoa varten virkkaa 8 ketjusilmukka (Huom. vaihda väriä kuviota vastaavasti 3 s:n välein), hyppää reunassa 8 silmukan yli, ja kiinnitä sitten silmukkaketju jälleen lapasen reunaan. (Tällä langalla 8 s levyinen peukaloaukko riittää myös naisten koon lapaseen).

Jatka kuvion virkkaamista, kunnes pikkusormen pää on piilossa; kuvan lapasessa on virkattu 12 krs. Tee sen jälkeen kärkikavennukset. Huom. vaihda kuviota aina 3 krs:n jälkeen (vaihtoehtoisesti voit jättää kuvion vaihtamatta, jolloin kärkeen muodostuu raitoja). Kavenna 1. krs:lla jokaisen valkoisen ruudun silmukoista yksi pois. Kavenna 2. krs:lla valkoisten ruutujen silmukoista yksi pois. Kavenna 3. krs:lla ruskeiden ruutujen silmukoista yksi pois. Kavenna 4. krs:lla ruskeiden ruutujen silmukoista yksi pois. Kavenna jäljellä olevat silmukat niin, että kavennat yhden silmukan, virkkaat yhden kaventamatta, kavennat yhden, yksi kaventamatta jne. Aivan lopussa voit kaventaa joka silmukalla, jos haluat (kärjestä tulee hieman pyöreämpi).

Peukalon virkkaaminen kannattaa aloittaa peukalonhangan puolelta, jolloin kerroksen vaihtumiskohta jää piiloon peukalon sisäsyrjälle. Osuta kuvion kerrokset kohdalleen myös peukalossa, ja vaihda kuviota aina 3 krs:n jälkeen. Koska peukaloaukon leveys on 8 silmukkaa (yht. 16 s), kulmista täytyy poimia yht. 2 s lisää, jotta kokonaissilmukkamääräksi tulee 18 s, ja peukalon kuvioon saadaan sekä 3 valkoista ruutua että 3 ruskeaa. Kiinnitä huomiota silmukoiden löysyyteen ensimmäisellä kerroksella, muutoin peukalon juureen saattaa muodostua kiristävä rengas.

Virkkaa peukalon kuviota kunnes peukalon kärki on piilossa, kuvan lapasissa yht. 8 krs (tai haluamasi pituus), ja aloita kärkikavennukset. Kavenna 1. krs:lla yksi silmukka sekä valkoisissa että ruskeissa ruuduissa. Kavenna 2. krs:lla joka toinen silmukka, ja virkkaa joka toinen kaventamatta jne. Lopussa voit tarvittaessa kaventaa joka silmukalla.

Päättele langanpäät.

Valmiit lapaset pesin ja vanutin kevyesti. Kuivuneet lapaset harjasin nurjalta puolelta.


In English

Both natural white and natural brown yarns are Villa Laurila's thick unplied yarn, 285 x 4 tex, 100 % Finnish Sheep yarn. I needed 120 g for these mittens, a bit more brown yarn than white one. Mittens crocheted with two colours are very thick and warm due to the loose strands on the reverse.

This is a very simple basic mitten pattern with no thumb wedge. These mittens fits for a child of about 10 to 11 years old. I used 4.0 mm hook, and pulled the stitches rather loose.

The pattern is divisible by 6 (3 s white, 3 s brown). In the mittens on the photo there are 36 stitches, and using the same yarn, you will need 42 stitches for adults' size. If you use thinner yarn, you may need to crochet for example 48 or 54 stitches.

Crochet 36 chain stitches, and join them with a slip stitch. Crochet 5 rows of slip stitches into the back loop of the stitch. It's worth making a short 'cuff' by crocheting into the back loop, because that keeps the cuff straight and it won't curl up. When crocheting the first row, an alternative is to crochet into the small bumb behind the chain (camel hump). That will make the edge look a bit different.

After the narrow 'cuff', continue crocheting slip stitches, but now into the front loop. Try to keep your stitches loose. Crocheting into the front loop namely easily pulls the stitches tighter than intended, and your mitten may become way too narrow. Start crocheting the pattern, and crochet 11 rows (or desired lenght).

Pattern: 3 s in white, 3 s brown, etc. On the second row continue similarly, ie crochet white on white, and brown on brown. Crochet like this three rows (the pattern is 3x3). When you start the 4th row, crochet brown into the white. Note: When changing the pattern (every 3 rows), at the 'seam' you will need to crochet 6 stitches in the same colour (tie the long loop on the reverse side).

xxx ooo xxx ooo
ooo xxx ooo xxx
ooo xxx ooo xxx
ooo xxx ooo xxx
xxx ooo xxx ooo
xxx ooo xxx ooo
xxx ooo xxx ooo  <--

After having crocheted the pattern for 11 rows (or the desired lenght), leave an opening for the thumb. Note:  Because at the 'seam' the pattern is not intact, and the 'seam' slides towards upper left row by row, it is better to leave the 'seam' on the palm side. In the right hand mitten leave the tail (spot where you first started) on the thumb side, and in the left hand mitten leave the tail on the little finger side.

For thumb opening, crochet 8 chain stitches (Note: change colours respectively to pattern), jump over 8 stitches in the mitten, and then connect the chain of stitches onto the edge of the mitten again. (If you make women's size mittens, 8 stitches will be enough for that size, too.)

Continue crocheting the pattern until the little finger is covered; in the mitten on the photo it was 12 rows. Start then decreasing. Note: Change the patterns every 3 rows (alternatively you could leave the pattern unchanged, and stripes will form in the mitten top). Decrease on the 1st row one stitch in each white square. Decrease on the 2nd row again one stitch in every white square. Decrease on the 3rd row one stitch in each brown square. Decrease on the 4th row again one stitch in every brown square. For the rest of the stitches, decrease one, crochet one (no decreasing), decrease one, crochet one, etc. At the very end you may want to decrease in every stitch (that will make the top a bit rounder).

Start crocheting the thumb on the thumb web side so that the 'seam' will be invisible on the inner side of the thumb. Match the pattern colours on the thumb, too, and change patterns every 3 rows. Because the width of the thumb opening is 8 stitches (total 16 s), you will need to pick up total 2 additional stitches at the corners. The total stitch count needs to be 18 s so that there will be both 3 white squares and 3 brown ones on the thumb. Pay attention on the gauge especially on the first row, in order to avoid a tight ring at the base of the thumb.

Crochet the pattern until the tip of the thumb is covered, in the mittens on the photo that was 8 rows (or the desired lenght), and start decreasing. Decrease on the 1st row one stitch in every white and every brown square. Decrease on the 2nd row every second stitch (decrease one, crochet one, decrease one, etc). At the end decrease in every stitch if necessary.

Weave in the threads.

Finished mittens I washed and felted slightly. After drying I brushed the inside fluffy, for warmth.

Happy crocheting :) !


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti