Videoita piilosilmukoista - Videos on Slip Stitches


Virkkaus - Crocheting


Videoita piilosilmukkavirkkauksesta, kahdeksan lyhyttä
Videos on slip stitch crochet, eight short ones

1. putkena, silmukan etureuna - Tube, Front loop
2. putkena, silmukan takareuna - Tube, Back loop
3. putkena, silmukan etu- ja takareuna - Tube, both Front + Back loop
4. tasona, silmukan etureuna, työn molemmilla puolilla - Flat piece, Front loop on both sides
5. tasona, silmukan etureuna takakautta, työn molemmilla puolilla - Flat piece, Front loop from behind on both sides
6. tasona, silmukan takareuna, työn molemmilla puolilla - Flat piece, Back loop on both sides
7. tasona, silmukan takareuna työn toisella puolella ja etureuna (takakautta) toisella - Flat piece, Back loop on one side, and Front loop (from behind) on the other
8. putkena, 2-värinen, kaksi tapaa: raidat joko vasemmalle tai oikealle - Tube, stripes, either to left or to right

Lapasen tai sukan varrensuuhun kannattaa tehdä muutama kerros niin, että poimii edellisen kerroksen silmukan takareunan (video 1). Näin varrensuu ei rullaudu.

At mitten cuff or sock ankle I recommend to make a few rows with Back loop stitches (video 1). This way the edge stays straight and won't curl up.